top of page
Search

אישה בונה אישה הורסת

אשה בונה יסודות חייה, נפשה וביתה והורסת מתוך בחירה שאין ברירה רק בחירת היא את עצמה..

 

אשה בונה עמוד שדרה והורסת את יסוד בושתה,חינוך קדום משורשים עתיקים..

אשה חותכת את כבליה, נשמתה ושאריות של אמונות עתיקות שאין להן יותר יסוד אין בהם שום בסיס להמשך קיומה

אשה בונה עצמה מחדש מהאש הפראית שקיימת בה ולא מכבה אותה ,היא בוחרת ללבות אותה מתוך רוח פנימית של אמונה ותשוקה, מתוך מימי הרגשות שקיימים בה שמניעים אותה כמו גלים כמו הגאות והשפל שנעים בתוכה לפעמים בהרמוניה ולפעמים בצונאמי סוער שומרת את הראש מעל המים ממשיכה לשחות יודעת שאין לטבוע.

אשה היא תהום ועמק של נשיות ומיניות מקודשת כשהיא מחוברת לעצמה מאמינה כמה שהיא ראויה ללא תנאים ללא ריצוי מודעת למתנה שהיא בעולם הזה.

אישה נמצא בה איש, ה' האלוקות ויש יש בה הכל וקול שמדבר את יעודה, נישמתה, כוחה ועוצמותיה

אישה היא הצלם, רחם, לב נתינה של אם ואחות

אישה בונה איש הורסת אך ורק את עצמה!!


תודה אביה על ההשראה


133 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page